Románské jazyky

Zajímá vás, které jazyky patří do skupiny románských jazyků? Chcete se dozvědět něco o jejich původu? Tak to jste na správném místě!

O románských jazycích obecně

Románské jazyky spadají do indoevropské jazykové rodiny. Patří k nejvýznamnějším jazykovým skupinám na světě - mluví jimi přes 800 milionů lidí.

Všechny románské jazyky vychází z latiny. Latina se šířila po Evropě společně s Římskou říší a postupně z ní vznikly jednotlivé jazyky. Kvůli kolonizaci dnes můžeme slyšet románské jazyky po celém světě, především španělštinu a portugalštinu.

Románské jazyky jsou si navzájem podobné. To platí jak o gramatice, tak o slovní zásobě. Pokud tedy již ovládáte jeden románský jazyk, učení dalšího by pro vás mělo být snadnější.

Nejvýznamnější románské jazyky

  • španělština,
  • portugalština,
  • francouzština,
  • italština.

Méně rozšířené románské jazyky

  • rumunština,
  • moldavština,
  • katalánština,
  • galicijština.

   

Zajímavosti románských jazyků