Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jak napsat motivační dopis v angličtině + vzor

Presto akademie

Nevíte si rady s tím, jak napsat motivační dopis v angličtině do školy nebo při hledání zaměstnání? Přestože možná anglický jazyk ovládáte na dobré úrovni, je k tomu třeba znát zásady motivačního dopisu a fráze, které je vhodné v dopise použít. V tomto přehledném článku jsme si pro vás připravili návod, ve kterém naleznete veškeré informace na jednom místě. Navíc tu najdete i perfektní vzor motivačního dopisu.

Co se v článku dozvíte?

 • Jak napsat motivační dopis v angličtině.
 • Jaké náležitosti mají mít jednotlivé části (oslovení, tělo, závěr).
 • Jaké fráze použít a čemu se vyvarovat.
 • Ukážeme vám také vzor motivačního dopisu.
motivační dopis v angličtině

K čemu je motivační dopis v aj dobrý? 

Pokud hledáte práci v zahraničí nebo byste rádi pracovali v mezinárodní firmě, napsat motivační dopis anglicky bude pravděpodobně jedním z požadavků při výběrovém řízení. Ovládat anglický jazyk je jedním z častých požadavků mnoha společností, tudíž ani není vyloučené, že samotný pohovor bude probíhat v anglickém jazyce. Rozhodně je dobré se dopředu připravit a nastudovat tipy, jak by měl motivační neboli průvodní dopis v angličtině vypadat.

Tip: Přečtěte si také článek, který pojednává o psaní dopisu v angličtině obecně. Najdete tam vzor formálního dopisu a další zajímavé informace.

Jak napsat motivační dopis v angličtině?

Jak již ze samotného názvu vyplývá, motivační dopis by měl především vypovídat o tom, co vás pro práci v dané firmě motivuje. Měli byste tedy uvést důvody, proč chcete pracovat nejen pro tuto společnost, ale také na pozici, o kterou se ucházíte. Následně byste měli uvést, proč si myslíte, že se na danou pozici hodíte, zmínit vaši kvalifikaci pro tuto pozici a schopnosti nabyté během vaší praxe.

Důležité je vyjadřovat se jasně a výstižně tak, abyste dotyčného zaujali, a naopak ho nenudili. Jazyk, který je nutné dodržovat, je formální, což znamená, že byste se měli zdržet zkrácených tvarů a hovorových výrazů, a naopak používat doporučené fráze.

1.      Oslovení v motivačním dopise anglicky

Oslovení v motivačním dopise se rozlišuje podle toho, zda znáte adresáta, či nikoliv. Jméno adresáta, tedy komu je dopis určen, je vhodné si zjistit. V takovém případě píšete následující:

 • Dear Mr Smith (pokud jde o muže)
 • Dear Ms Smith (pokud jde o ženu)

Pokud přeci jen adresáta neznáte, měli byste poté zvolit oslovení:

 • Dear Sir or Madam
 • Dear Sir/Madam

To, jaké zvolíte interpunkční znaménko za oslovením, záleží na tom, zda se jedná o britskou nebo americkou angličtinu. V britské angličtině se za oslovením píše čárka, zatímco americká angličtina využívá dvojtečku. Znaménko je také možné úplně vynechat.

2.      Tělo motivačního dopisu v angličtině

Obsah motivačního dopisu je v angličtině dobré rozdělit na jednotlivé části. Výsledný dojem dopisu pak působí lépe. Stěžejními částmi dopisu jsou:

 • Úvod – proč dopis píšete
 • Jak moc jste pro pozici kvalifikovaní
 • Proč si myslíte, že se na danou pozici hodíte
 • Kroky, které podniknete k tomu, abyste se mohli dostavit na pohovor

3.      Vhodné výrazy pro cover letter (vzor)

V úvodní části dopisu vysvětlete, jak jste se o dané pozici dozvěděli. Zároveň byste měli zmínit svůj zájem se o tuto pozici ucházet. Na úvod je možné použít následující výrazy:

 • With reference to your advertisement on the website…
 • I am interested in applying for the position of…
 • I would like to apply for the position of…
 • I wish to be considered as an applicant for the position of…
 • With great interest I read your advertisement on the website..
 • I am pleased to respond to your advertisement released through a job…

Do dopisu uveďte, jakou máte pro tuto pozici kvalifikaci. Nezacházejte ale příliš do detailů, tyto informace by měly být zahrnuty spíše v životopisu. Zároveň je však na místě poukázat na fakt, že za sebou již máte potřebné vzdělání a zkušenosti. Vhodné výrazy pro tuto část jsou následující:

 • I have gained extensive experience in the area of…
 • Throughout my extensive career I have prooven my motivation…
 • Most of my professional experience has been in…

Ve třetí části motivačního dopisu byste měli věnovat pozornost tomu, proč se na konkrétní pozici hodíte a proč by si vás měla daná společnost pro tuto práci vybrat. Neměli byste zde už psát o vzdělání ani zkušenostech, ale spíše o dovednostech, které jste během své kariéry nabyli, a úspěších, jichž jste dosáhli. Zde se hodí použít některé z uvedených vět.

 • I believe that through my knowledge, abilities and work experience I will be a useful member of your company.
 • I believe I can be a key player on your team and I would like the chance to prove that to you in an interview.
 • I am very interested in this job and I believe that my education and employement background are appropriate for the position.
 • I believe I have all the necessary skills and qualifications for this position.

V poslední části dopisu nezapomeňte zmínit pohovor, na který byste se rádi dostavili. Uveďte, v jaké době se můžete personalistovi sami ozvat, popřípadě napište, v kterou dobu jste k dispozici. Použít můžete například jednu z těchto vět:

 • Within the next week I will contact you to confirm that you received my email and CV and to answer any questions you may have.
 • I would very much appreciate the opportunity to talk with you about my possible consideration for the job.
 • I am availabe for an interview any time that is convenient for you.

V poslední části dopisu můžete použít jednu z následujících frází:

 • Thank you for your time.
 • I am looking forward to your reply.
 • I look forward to hearing from you soon.
 • Please let me know if you have any questions.  
 • I really appreciate the time you have given me.

4.      Závěr motivačního dopisu

Na konci dopisu byste se rozhodně neměli zapomenout rozloučit formálním způsobem, který umístíte na levou část stránky a odsadíte od celého textu o jeden řádek. Nejčastěji se používají tyto dva pozdravy:

 • Yours Sincerely případně pouze Sincerely – tento pozdrav se používá v případě, že znáte jméno adresáta
 • Yours faithfully případně pouze Faithfully – tento pozdrav použijete, pokud neznáte jméno adresáta

Motivační dopis v angličtině – vzor

motivační dopis v angličtině vzor
Zdroj: https://climbcredit.com/resources/careers/how-to-write-career-change-cover-letter/

Kam dál?

Zajímají vás také další témata z oblasti obchodní angličtiny? Podívejte se na souhrnný článek s názvem Business English.

Pin It on Pinterest

Share This