Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň C2 (expert)

Náš blog

Tato komplexní jazyková úroveň odpovídá ovládání jazyka rodilými mluvčími. Úplné znalosti cizího jazyka může člověk dosáhnout například po ukončení studia oboru překladatelství, nebo po dlouhém pobytu v zemi, kde tímto jazykem hovoří.

Tip: Podívejte se také na další jazykové úrovně podle referenčního rámce CEFR. Více informací najdete tady – Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět.

Jazyková úroveň C2

Porozumění na úrovni C2

Poslech

Posluchač s jazykovou úrovní C2 nemá potíže s porozuměním jakémukoli mluvenému projevu, ať už živému nebo rozhlasovému vysílání. Mluvenému slovu rozumí i za předpokladu, že je pronášen rychlostí rodilého mluvčího. Studentovi na této úrovni nečiní potíže, když mluvčí hovoří s přízvukem.

Čtení

Čtenář na úrovni rodilého mluvčího dovede číst prakticky veškeré formy psaného jazyka, včetně abstraktních a lingvisticky složitých textů. Pochopí tak odborné publikace, literární díla i manuály.

Vyplňte naše online rozřazovací testy zdarma a zjistěte tak svou jazykovou úroveň. Vyzkoušet se můžete z angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Produkce na úrovni C2

Mluvená interakce

Mluvčí s úrovní znalosti jazyka C2 se může bez problémů zúčastnit konverzace či diskuse na jakékoliv komplexní téma. Velmi dobře zvládá hovorové projevy a užívá idiomatické výrazy. Vyjadřuje se plynule a přesně. Umí vystihnout jemné významové nuance.

Mluvená produkce

Úroveň jazyka C2 umožňuje mluvčímu prezentovat plynulý a příjemně poslouchatelný projev. Nečiní mu problémy zvolit vhodný styl projevu s ohledem na kontext. Jednotlivé fráze a věty dokáže logicky strukturovat tak, aby adresát pochopil hlavní body obsahu.

Psaná produkce

Uživatel jazykové úrovně C2 dovede psát rozsáhlé a přehledné texty vhodně zvoleným stylem. Zvládá napsat složité dopisy, zprávy a články, které zahrnují logickou strukturu. Dokáže napsat shrnutí i recenzi odborných a literárních děl.

Odpovídající jazykové zkoušky:  

  • Angličtina: Cambridge CPE, IESOL-ISESOL Mastery, LCCIB EFB Fourth, IELTS exam 8-9. 
  • Němčina: Goethe-Zertifikat C2, WiDaF C2 
  • Francouzština: DALF C2,  
  • Italština: CILS C2  
  • Španělština: DELE C2 

Rádi vám se studiem jazyků pomůžeme. Přihlaste se na individuální výuku a zvyšte tak svou šanci na úspěch u jazykových zkoušek.

Pin It on Pinterest

Share This