Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň C1 (velmi pokročilý)

Náš blog

Na této úrovni jazyka jsou mluvčí již blízko k dokonalému jazykovému porozumění. Mohou vést jakýkoli spontánní dialog a psát složité eseje. Také jsou schopni porozumět filmům, které obsahují i slangové výrazy.

Tip: Podívejte se také na další jazykové úrovně podle referenčního rámce CEFR. Více informací najdete tady – Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět.

Jazyková úroveň C1

Porozumění na úrovni C1

Poslech

Uživatel jazykové úrovně C1 rozumí rozsáhlému ústnímu projevu i za předpokladu, že není strukturovaný. Porozumí také televizním pořadům a filmům bez vynaloženého úsilí.

Čtení

Čtenář na úrovni jazyka C1 porozumí složitějším faktickým i literárním textům a také rozpozná odlišnosti literárních stylů. Dále dokáže proniknout do podstaty odborných článků nebo složitějších technických pokynů i v případě, že se přímo nevztahují k jeho oboru.

Vyplňte naše online rozřazovací testy zdarma a zjistěte tak svou jazykovou úroveň. Vyzkoušet se můžete z angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Produkce na úrovni C1

Mluvená interakce

Mluvčí s úrovní znalosti jazyka C1 se dokáže vyjadřovat plynule a spontánně, aniž by tápal nad použitím vhodných výrazů. Využívá jazyk pružně a efektivně v běžné i profesní komunikaci, umí formulovat své myšlenky i názory přesně a výstižně. Snadno naváže na projevy jiných řečníků.

Mluvená produkce

Jazyková úroveň C1 umožňuje mluvčímu jasně a podrobně hovořit o komplexních tématech, která integrují dílčí témata. Student na této úrovni umí rozvíjet konkrétní body a dojít ke shrnujícím závěrům.

Psaná produkce

V psané produkci se uživatelé jazyka na úrovni C1 vyjadřují přesnými výrazy, utvářejí rozsáhlé a dobře strukturované texty a snadno vyjadřují vlastní názory. Dokážou psát o složitém tématu v dopise, eseji či zprávě. Umí zdůraznit hlavní myšlenky textu a zacílit jej na určitý typ čtenáře.

Odpovídající jazykové zkoušky:  

  • Angličtina: Cambridge CAE, BEC Higher, IESOL-ISESOL Expert, LCCIB EFB Third, IELTS level 7, TOEFL 110-120, TOEIC score 880, TOEIC C1 
  • Němčina: Goethe-Zertifikat C1, WiDaF C1  
  • Francouzština: DALF C1,  TFI C1
  • Italština: CILS C1  
  • Španělština: DELE C1 

Rádi vám se studiem jazyků pomůžeme. Přihlaste se na individuální výuku a zvyšte tak svou šanci na úspěch u jazykových zkoušek.

Pin It on Pinterest

Share This