Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň A1 (začátečník)

Co obnáší úroveň znalosti jazyka A1? Student jazyka na úrovni A1 zvládá pochopit základní věty a klíčová slova. Dokáže identifikovat téma konverzace a číst krátké výrazy. Studenti se umí krátce představit, zeptat se na cestu nebo si přečíst některé reklamy. Tato...

Jazyková úroveň A2 (mírně pokročilý)

Pokud student dosáhne úrovně jazyka A2, dokáže se již zapojit do základní konverzace. Zvládne o sobě hovořit více zeširoka a zároveň se dozvědět více o člověku, se kterým mluví. Umí si přečíst krátký text a porozumět mu. Tip: Podívejte se také na popis dalších...

Jazyková úroveň B1 (mírně pokročilý)

Na úrovni jazyka B1 mluvčí již dokáže vyjádřit názor v minulých, současných a budoucích časech. Zvládá porozumět mluvené konverzaci a psát delší odstavce. Studenti s úrovní B1 mohou sledovat filmy v cizím jazyce hovořit o různých tématech. Tip: Podívejte se také...

Jazyková úroveň B2 (středně pokročilý)

Úroveň znalosti jazyka B2 vypovídá o mluvčím, že již plně rozumí cizímu jazyku. Dokáže diskutovat na nejrůznější témata, která souvisí s osobní i pracovní oblastí. Dále také umí používat vhodnou terminologii. Nečiní mu potíže hovořit o abstraktních tématech a...

Jazyková úroveň C1 (velmi pokročilý)

Na této úrovni jazyka jsou mluvčí již blízko k dokonalému jazykovému porozumění. Mohou vést jakýkoli spontánní dialog a psát složité eseje. Také jsou schopni porozumět filmům, které obsahují i slangové výrazy. Tip: Podívejte se také na další jazykové úrovně podle...

Jazyková úroveň C2 (expert)

Tato komplexní jazyková úroveň odpovídá ovládání jazyka rodilými mluvčími. Úplné znalosti cizího jazyka může člověk dosáhnout například po ukončení studia oboru překladatelství, nebo po dlouhém pobytu v zemi, kde tímto jazykem hovoří. Tip: Podívejte se také na...

Pin It on Pinterest