Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Maturita z němčiny

Náš blog

Plánujete maturovat z němčiny? Vzhledem k tomu, že si maturitní předměty vybíráte, pro vás tedy tento jazyk asi nebude velkým neznámým. V případě, že jste přeci jen zděšení (ostatně kdo by před maturitou nebyl?) a nevíte, co očekávat, určitě čtěte dál. Díky našemu článku vás maturita z němčiny vás nepřekvapí!

V článku se dozvíte:

 • z jakých částí se skládá státní maturity,
 • co jednotlivé části obnáší,
 • na co se připravit.
maturita z němčiny

Důležité upozornění pro rok 2021

Tento článek popisuje průběh maturity za standartní situace. Maturita se v současné době může měnit v závislosti na vývoji pandemie, sledujte proto aktuální informace na stránkách Cermatu, případně se zeptejte vašich učitelů, kteří by vám měli poskytnout nejnovější informace.

Možnosti maturitní zkoušky z cizího jazyka

Jsou dvě možnosti, jak maturovat z němčiny. Buď tak můžete provést ve školní formě maturitní zkoušky (tu si tvoří jednotlivé školy víceméně samy), nebo plánujete skládat státní maturitu.

Vzhledem k rozličným podobám školní maturity je asi jasné, že v tomto článku se budeme věnovat maturitě státní, která je jednotná jednak v úrovni obtížnosti a pochopitelně také ve své podobě.

Státní maturita z němčiny

Jako všechny jazykové zkoušky ve společné části maturitní zkoušky se i maturitní zkouška z němčiny skládá ze tří částí, jimiž jsou:

 • didaktický test,
 • písemná práce,
 • ústní zkouška.

Tyto části se plní zpravidla v různé dny, přičemž obvykle platí, že test a písemná práce se píšou ve společném termínu, zatímco ústní zkouška se následně skládá dle harmonogramu dané školy.

Ke splnění maturitní zkoušky je třeba úspěšně vykonat všechny tři části, které mají samy o sobě v následném hodnocení různou váhu, přičemž platí, že při případném neúspěchu opakujete pouze tu část, kterou jste nezvládli.

Didaktický test

Aby toho dělení nebylo málo, dělí se samotný didaktický test na dva subtesty, které se řeší v následujícím pořadí a s níže uvedeným časovým limitem:

 • poslech – 40 minut,
 • čtení a jazyková kompetence – 60 minut.

Při testu dostanete testový sešit, do kterého si sice můžete vpisovat různé poznámky, případně i kroužkovat odpovědi, nezapomínejte ale na to, že odpovědi se zaznamenávají do záznamového archu, přičemž na zápis odpovědí není stanoven žádný čas navíc, je tedy třeba na to myslet zejména z časových důvodů.

K oběma částem budete mít k dispozici pouze psací potřeby, nejsou tedy povoleny žádné další pomůcky ve formě slovníků ani dalších jazykových příruček.

Pro lepší představu a procvičování vám nejlépe poslouží testy a zadání z minulých let, které naleznete na oficiálních stránkách Cermatu.

Písemná práce

Na dvě části se dělí i písemná práce z cizího jazyka, v každé z nich je po vás pak dle zadání považován jiný slohový útvar, a to:

 • dlouhý text – 120–150 slov,
 • krátký text – 60–70 slov.

Na obě části máte dohromady 60 minut, přičemž za delší text můžete získat max. 24 bodů a za krátký text bodů 12. Body se následně sčítají, není přitom stanovena dolní hranice pro každý jeden text – důležité je splnit 16 a více bodů za obě dvě písemné práce dohromady.

K této části zkoušky je povolen slovník, ovšem za předpokladu, že neobsahuje kapitoly věnované písemnému projevu.

Jaký text můžete čekat?

Odpověď na tuto otázku vás pravděpodobně bude zajímat nejvíc, protože je třeba se na konkrétní slohové útvary připravit.

U cizího jazyka můžete očekávat zpravidla dopis (formální i neformální), článek, vyprávění apod. Nejideálnější opět je podívat se na zadání z předchozích let.

Na co se zaměřit?

V písemné práci se testuje:

 • schopnost adekvátně zpracovat zadání,
 • obsah textu,
 • organizace a koheze textu,
 • slovní zásoba,
 • pravopis a mluvnické prostředky.

Jestli vám tedy máme něco poradit tak určitě to, abyste se zaměřili na vše – zopakujte si struktury jednotlivých slohových útvarů včetně častých frází, mluvnici i slovní zásobu. Adekvátní test bez toho totiž rozhodně nenapíšete.

Ústní zkouška

A nakonec přichází část maturitní zkoušky, kterou mnozí podceňují. Je to přeci jen ústní zkouška, tak se to dá nějak “okecat”. Nebo ne?

Rozhodně vám neradíme tuto část podcenit, protože na ní lze velmi snadno pohořet. A jak to vlastně vypadá?

Ústní část se skládá ze 4 částí a trvá celkem 15 minut, přičemž tři části jsou společné a tu čtvrtou si stanovuje sama škola dle svých požadavků. Konkrétně vás tedy kromě úvodní představovací části (0,5 min.) čeká:

 • interview na všeobecné téma (2,5 min.),
 • samostatný ústní projev s využitím obrázků (4 minuty),
 • ústní projev na specifické téma – dle požadavků školy (5 minut).
 • interakce na všeobecné téma – rozhovor (3 minuty).

Pro tuto část maturitní zkoušky můžete mít (především tedy pro přípravu) opět slovník, v případě třetí části jsou povoleny také doplňky v podobě obrazových materiálů či map.

Dá se říci, že stěžejní pro ústní část je naučit se otázky k ústnímu projevu. Témata z této části se ostatně velmi pravděpodobně objeví i v těch ostatních – můžete tedy mít otázku na Německou spolkovou republiku, v rámci obrázků porovnávat obrázek Berlína a Drážďan, apod.

Důležité je naučit se souvisle mluvit, reagovat a mimo slovní zásobu si pro porovnávání obrázku zopakovat některé alespoň základní fráze související s popisem (vpravo, vlevo, v pozadí…).

Tip: Přečtěte si také článek o tom, jak se naučit německy snadno a rychle. Najdete tam odkazy na kvalitní weby a aplikace, které vám usnadní studium němčiny.

Maturita z němčiny: Přehledná tabulka

maturita z němčiny

Rady na konec

Jako u spousty věcí ani tady neexistuje pro každého univerzální rada, jak to zvládnout. Hlavní je se připravit, projít si zadání z minulých let. Vzhledem k tomu, že maturita se může rok od roku měnit je dobré sledovat i aktuální informace na stránkách Cermatu.

Pak už je důležité jen se správně učit, zaměřit se na své slabosti, trénovat jazyk. Tápete-li právě v této oblasti, rozhodně to nepodceňujte a zkuste třeba zvážit zápis na některý z našich kurzů – my vás na holičkách nenecháme.

Kam dál?

Další články ze série o studiu cizích jazyků najdete vypsané tady. Zajímají vás další příspěvky o němčině? Přečtěte si třeba náš článek o technické němčině nebo o obchodní němčině, případně o životopisech v němčině.

Pin It on Pinterest

Share This