Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň A1 (začátečník)

Náš blog

Co obnáší úroveň znalosti jazyka A1? Student jazyka na úrovni A1 zvládá pochopit základní věty a klíčová slova. Dokáže identifikovat téma konverzace a číst krátké výrazy. Studenti se umí krátce představit, zeptat se na cestu nebo si přečíst některé reklamy. Tato úroveň jazyka je vyžadována pro základní komunikaci.

Tip: Podívejte se také na popis dalších jazykových úrovní (podle referenčního rámce CEFR). Více informací najdete v článku Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět.

Jazyková úroveň A1

Jazyková úroveň A1 – Porozumění

Poslech

Uživatelé jazykové úrovně A1 identifikují známá slova a základní fráze vztahující se k jejich osobě, rodině a jinému známému tématu, o kterém mluvčí hovoří pomalu a jasně.

Čtení

Čtenáři úrovně A1 porozumí známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám – například nápisům na vývěskách, plakátech nebo v katalozích.

Pokud vás zajímá úroveň vašich jazykových schopností, vyzkoušejte naše online rozřazovací testy, které jsou zcela zdarma. Vyzkoušet se můžete z angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Jazyková úroveň A1 – Produkce

Mluvená interakce

Studenti zvládají komunikovat jednoduchým způsobem. Dále také umí reagovat na druhého mluvčího za předpokladu, že mluvčí je připraven slova přeformulovat nebo opakovat. Dokáže se zeptat a odpovídat na jednoduché otázky týkající se bezprostřední potřeby a reagovat na velmi známá témata.

Mluvená produkce

Uživatelé jazykové úrovně A1 dokážou pomocí jednoduchých frází a vět popsat místo, kde žijí. Také umí představit lidi, které znají.

Psaná produkce

Studenti této úrovně jazyka zvládají napsat krátkou a jednoduchou pohlednici, například pozdrav z dovolené. Dokážou vyplnit formuláře s osobními údaji, kde je potřeba vyplnit jméno, státní příslušnost a adresu.

Odpovídající jazykové zkoušky v  jednotlivých jazycích: 

  • Angličtina: IESOL-ISESOL Preliminary,  TOEIC A1
  • Němčina: GoetheZertifikat A1, WiDaF A1
  • Francouzština: DELF A1,  TFI A1
  • Italština: CILS A1  
  • Španělština: DELE A1 

Rádi vám s přípravami ke zkouškám pomůžeme. Přihlaste se na individuální výuku a zvyšte tak svou šanci na úspěch.

Pin It on Pinterest

Share This