Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň A2 (mírně pokročilý)

Náš blog

Pokud student dosáhne úrovně jazyka A2, dokáže se již zapojit do základní konverzace. Zvládne o sobě hovořit více zeširoka a zároveň se dozvědět více o člověku, se kterým mluví. Umí si přečíst krátký text a porozumět mu.

Tip: Podívejte se také na popis dalších jazykových úrovní (podle referenčního rámce CEFR). Více informací najdete v článku Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět.

Jazyková úroveň A2

Jazyková úroveň A2 – Porozumění

Poslech

Uživatelé jazykové úrovně A2 rozumí hojně využívaným frázím a slovům, které se bezprostředně vztahují k jejich osobě. Rozumí tedy tématům jako je rodina nebo zaměstnání. Studenti se znalostmi jazyka na úrovni A2 dokážou pochytit hlavní myšlenky formulované krátkými a jednoduchými frázemi.

Čtení

Studenti této jazykové úrovně umí číst velmi krátké a jednoduché texty. Dokážou vyhledat důležité informace v materiálech denního využití – reklamy, prospekty a jízdní řády. Porozumí krátkým a jednoduše psaným osobním dopisům.

Pokud vás zajímá úroveň vašich jazykových schopností, vyzkoušejte naše online rozřazovací testy, které jsou zcela zdarma. Vyzkoušet se můžete z angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Jazyková úroveň A2 – Produkce

Mluvená interakce

Úroveň znalosti jazyka A2 umožňuje studentům komunikovat jednoduchým způsobem a řešit rutinní úkoly, které nevyžadují náročnou a přímou výměnu informací. Dále uživatelé zvládají vést krátké konverzační výměny, nicméně obvykle nezvládají konverzaci udržet sami.

Mluvená produkce

Mluvčí jazykové úrovně A2 již dokážou použít řadu frází a vět k jednoduchému popisu své rodiny nebo jiných lidí. Dokážou mluvit také o jejich vzdělání nebo současném zaměstnání.

Psaná produkce

Studenti na této úrovni jazyka jsou schopni psát krátké a jednoduché poznámky nebo zprávy týkající se záležitostí bezprostřední potřeby. Dokážou napsat velmi jednoduchý osobní dopis, například někomu za něco poděkovat.

Odpovídající jazykové zkoušky v jednotlivých jazycích:  

  • Anličtina: Cambridge KET, BEC Preliminary, IESOL-ISESOL Access, LCCIB EFB Preliminary, TOEIC A2
  • Němčina: GoetheZertifikat A2. WiDaF A2
  • Francouzština: DELF A2,  TFI A2
  • Italština: CILS A2 
  • Španělština: DELE A2 

Rádi vám s přípravami ke zkouškám pomůžeme. Přihlaste se na individuální výuku a zvyšte tak svou šanci na úspěch.

Pin It on Pinterest

Share This