Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň B1 (mírně pokročilý)

Náš blog

Na úrovni jazyka B1 mluvčí již dokáže vyjádřit názor v minulých, současných a budoucích časech. Zvládá porozumět mluvené konverzaci a psát delší odstavce. Studenti s úrovní B1 mohou sledovat filmy v cizím jazyce hovořit o různých tématech.

Tip: Podívejte se také na popis dalších jazykových úrovní (podle referenčního rámce CEFR). Více informací najdete v článku Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět.

Jazyková úroveň B1

Jazyková úroveň B1 – Porozumění

Poslech

Jazyková úroveň B1 umožňuje studentům porozumět dobře formulovaným větám o věcech, které dobře znají a pravidelně se s nimi setkávají – například v práci, ve škole nebo ve volném čase. Rozumí hlavním bodům televizních pořadů a rozhlasových stanic, pokud se týkají aktuálních témat, o nichž mají přehled, nebo se o ně zajímají.

Čtení

Uživatelé na této úrovni jazyka rozumí textům, které obsahují často používaná fráze a slova, která se dotýkají jejich práce nebo zájmů. Dovedou porozumět popisům pocitů, přání a událostí – například v osobním dopisu.

Pokud vás zajímá úroveň vašich jazykových schopností, vyzkoušejte naše online rozřazovací testy, které jsou zcela zdarma. Vyzkoušet se můžete z angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Produkce na úrovni B1

Mluvená interakce

Na úrovni B1 jsou studenti schopni poradit v běžných situacích, které mohou nastat během cestování do zahraničí. Dále dokážou vést konverzaci na předem nepřipravené téma, pokud o něm mají určité znalosti a vztahují se k všedním událostem.

Mluvená produkce

Mluvčí na této úrovni jazyka umí za pomoci jednoduchých frází popsat zážitky, sny i plány do budoucna. Dokáže uvést důvody svých tvrzení a vysvětlit vlastní názor. Nečiní mu obtíže odvyprávět děj filmu nebo knihy a popsat své pocity z daného příběhy.

Psaná produkce

V oblasti psané produkce by uživatel jazykové úrovně B1 měl zvládnout napsat jednoduchý souvislý text na téma, které mu je blízké nebo je obecně známé. Umí napsat osobní dopis a popsat v něm své zkušenosti a pocity.

Odpovídající jazykové zkoušky:  

  • Angličtina: Cambridge PET, BEC Vantage, IESOL-ISESOL Achiever, LCCIB EFB First, IELTS level 4, English TOEFL score 57-86, TOEIC B1
  • Němčina: Goethe-Zertifikat B1,  WiDaF B1
  • Francouzština: DELF B1,  TFI B1
  • Italština: CILS B1  
  • Španělština: DELE B1 

Rádi vám s přípravami ke zkouškám pomůžeme. Přihlaste se na individuální výuku a zvyšte tak svou šanci na úspěch.

Pin It on Pinterest

Share This