Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Jazyková úroveň B2 (středně pokročilý)

Náš blog

Úroveň znalosti jazyka B2 vypovídá o mluvčím, že již plně rozumí cizímu jazyku. Dokáže diskutovat na nejrůznější témata, která souvisí s osobní i pracovní oblastí. Dále také umí používat vhodnou terminologii. Nečiní mu potíže hovořit o abstraktních tématech a obhájit svůj názor.

Tip: Podívejte se také na další jazykové úrovně podle referenčního rámce CEFR. Více informací najdete tady – Jazykové úrovně – vše, co o nich potřebujete vědět.

Jazyková úroveň B2

Jazyková úroveň B2 – Porozumění

Poslech

Posluchač jazykové úrovně B2 rozumí rozsáhlejším ústním projevům a složitějším argumentům za předpokladu, že se týkají známých témat. Rozumí většině zpravodajských pořadů a také většině filmů.

Čtení

Úroveň jazyka B2 umožňuje čtenáři porozumět článkům a zprávám, které pojednávají o aktuální problematice. Student navíc umí zaujmout určité stanovisko k tématu. Rozumí také současné literární próze.

Vyplňte naše online rozřazovací testy zdarma a zjistěte tak svou jazykovou úroveň. Vyzkoušet se můžete z angličtiny, němčiny a dalších jazyků.

Jazyková úroveň B2 – Produkce

Mluvená interakce

Mluvčí s jazykovou úrovní B2 zvládají komunikovat na určitém stupni plynulosti a spontánnosti, což jim umožňuje interagovat i s rodilými mluvčími. Dokážou se aktivně zapojit do diskuse, prosadit svůj názor a následně ho obhájit.

Mluvená produkce

V oblasti mluvené produkce uživatelé jazyka zvládají podrobně popsat celou řadu témat, která se vztahují k jejich zájmům. Dokážou vysvětlit svůj pohled na určitou problematiku a určit výhody a nevýhody jednotlivých možností.

Psaná produkce

Studenti, kteří dosáhnou této úrovně jazyka, umí napsat přehledný a podrobný text na celou škálu témat, která se dotýkají jejich zájmů. Zvládnou napsat esej, zprávu nebo osobní dopis, ve kterém zdůrazní události, jež mají osobní význam. Dále také vysvětlí důvody pro a proti.

Odpovídající jazykové zkoušky: 

  • Angličtina: Cambridge FCE, IESOL-ISESOL Communicator, LCCIB EFB Second, BEC Vantage, IELTS levels 5-6, TOEFL 87-109, TOEIC B2
  • Němčina: Goethe-Zertifikat B2, WiDaF B2
  • Francouzština: DELF B2,  TFI B2
  • Italština: CILS B2  
  • Španělština: DELE B2 

Rádi vám se studiem jazyků pomůžeme. Přihlaste se na individuální výuku a zvyšte tak svou šanci na úspěch u jazykových zkoušek.

Pin It on Pinterest

Share This