Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Zkouška IELTS

Náš blog

Zkouška IELTS (International English Language Testing System) patří k populárním zkouškám z angličtiny – každý rok tuto zkoušku složí přes 3 miliony studentů. Jedná se o mezinárodně platnou zkoušku z angličtiny, tento certifikát akceptuje většina vysokých škol i firem. 

Zkouška IELTS

Dva moduly IELTS testů 

Testy IELTS existují ve dvou modulech – v akademickém (Academic) a všeobecném (General Training). Jak již název napovídá, každý modul slouží k jinému účelu a ověřuje trochu jiné znalosti. Zájemce o certifikát si v přihlášce zvolí, kterou z forem chce skládat. Níže uvádíme konkrétní specifika obou modulů.  

IELTS Academic 

Tato verze slouží především k přihláškám na univerzity či jiné vzdělávací instituce v anglicky mluvících zemích. Akademický modul studentům poskytne přesný obraz schopností porozumět, číst a komunikovat v akademické angličtině. 

IELTS General Training 

Všeobecná verze slouží především k práci, či imigračním účelům. 

Průběh zkoušky 

Test se skládá ze čtyř částí, konkrétně se jedná o tyto sekce: 

  • poslech (Listening),  
  • čtení (Reading), 
  • psaní (Writing) , 
  • mluvení (Speaking).  

Většinou jsou provedeny zároveň písemné části zkoušky (poslech, čtení, psaní) a zvlášť pak rozhovor. Celá zkouška pak trvá méně než tři hodiny

Hodnocení výsledků 

Každá část je ohodnocena známkou 1-9, přičemž 1 je nejhorší a 9 nejlepší. Průměr jednotlivých částí pak tvoří souhrnnou známku. 

Většina anglických univerzit požaduje pro zahraniční studenty IELTS na úrovni minimálně 5,5. Některé univerzity však mohou být i přísnější.  

IELTS A CERF

Pro větší přehlednost přidáváme tabulku, která znázorňuje porovnání IETLS skóre s jednotlivými úrovněmi CEFR. Takovýto přehled je pouze přibližný a slouží spíše pro představu.  

Úroveň CEFR A2 B1 B2 C1 C2 
IETLS skóre 2,5 – 3,5 4,0 – 5,0 5,5 – 6,5 7,0 – 8,0 9,0 

Příprava na zkoušky IELTS 

Zaujala vás tato jazyková zkouška? Chcete dosáhnout vysokého skóre? V tom případě nepodceňte přípravu. V naší jazykové škole nabízíme individuální výuku, díky níž se na zkoušku můžete intenzivně připravovat. Lektoři mají dlouhou praxi a na zkoušky vás dobře připraví.  

Příprava na zkoušku může být časově náročná, zvláště pokud během přípravy také pracujete či studujete. Rozhodně nepodceňujte pravidelný spánek. Energy drinky používejte jen v nejnutnějším případě a rozhodně si vyberte nějaký kvalitní.

Další známé jazykové zkoušky 

Podívejte se také na další jazykové zkoušky a certifikáty. 

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This