Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor – česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Připravili jsme ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor slovníček pro běžné životní situace. Najdete ho tady. // Ми підготували для вас ukrajinska vlajka vektor - česká vlajka vektor словник слів і фраз найтиповіших життєвих ситуацій.

Zkoušky Cambridge English (certifikáty FCE, CAE)

Náš blog

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější jazykové certifikáty na světě. Mají také mezinárodní platnost – uznávají je firmy a školy u nás i v zahraničí. Tyto zkoušky měří znalost angličtiny od začátečníků až po pokročilou úroveň.

Přečtěte si podrobné informace o jednotlivých zkouškách Cambridge English.

zkoušky cambridge english

Jazykové zkoušky Cambridge English se dělí na typy 

  • Zkoušky z obecné angličtiny pro dospělé 
  • Zkoušky z obchodní angličtiny 
  • Zkoušky pro děti a mládež 

Zkoušky z obecné angličtiny pro dospělé 

Tyto zkoušky patří k nejoblíbenějším a zaměřují se na znalost obecné angličtiny. 

Ke klasifikaci jednotlivých jazykových úrovní se používá společný evropský referenční rámec pro jazyky, označovaný také jako CEFR. Níže si můžete přečíst specifikace jednotlivých certifikátů. 

Všechny zkoušky se skládají z těchto částí: 

  • čtení a použití angličtiny,  
  • psaní, 
  • poslechu,  
  • mluvení. 

Přečtěte si také stručné představení jednotlivých certifikátů. 

Zkouška A2 Key (KET) 

Dříve byla známá jako zkouška KET. Tento certifikát odpovídá úrovni angličtiny A2, zkouška je tedy vhodná pro začátečníky až mírně pokročilé angličtináře.  

Zkouška B1 Preliminary (PET) 

V minulosti byla označována jako zkouška PET. Odpovídá úrovni B1, kterou by měli mít absolventi středních škol. Zkouška je trochu těžší než maturitní zkouška z angličtiny, protože obsahuje některé otázky odpovídající úrovni B2.  

Zkouška B2 First (FCE) 

Dříve byla známá jako zkouška FCE (= first certificate in english) a testuje angličtinu na úrovni B2. Jedná se o nejoblíbenější a nejrozšířenější zkoušku z angličtiny. FCE certifikát je vhodný, pokud chcete studovat v zahraničí, nebo zazářit u pracovního pohovoru.  

Na většině vysokých škol v Česku se předpokládá, že studenti mají angličtinu minimálně na této úrovni. Materiály k procvičování na FCE testy najdete například tady. Příprava na zkoušku FCE vyžaduje čtení anglických materiálů z různých odvětví.  

Zkouška C1 Advanced (CAE) 

Tato zkouška (dříve známá jako zkouška CAE) ověřuje angličtinu na úrovni C1. Certifikát CAE prokazuje velmi vysokou úroveň angličtiny. Na této úrovni je samozřejmostí porozumění akademickým a odborných textů z různých oblastí.  

Většina zahraničních vysokých škol a zaměstnavatelů vyžaduje právě složení zkoušky CAE. Narozdíl od předchozí úrovně se v této zkoušce předpokládá chápání širších souvislostí a čtení mezi řádky. S tím se pojí také fakt, že slovní zásoba by měla být daleko rozmanitější oproti předchozí úrovni.  

Zkouška C2 Proficiency (CPE) 

Tato zkouška byla dříve známá jako zkouška CPE. Jedná se o test na úrovni C2, je to tedy nejvyšší úroveň angličtiny vůbec. Člověk s tímto certifikátem je na úrovni rodilého mluvčího v psaném i mluveném projevu.  

Příprava na zkoušky 

Chcete mít jistotu, že zkoušku splníte hned napoprvé? Potřebujete zapracovat na mluveném či psaném projevu? Právě pro Vás je tu individuální výuka angličtiny. Pod vedením našich zkušených lektorů se můžete připravit na záludnosti konkrétních zkoušek. Navíc se můžete zaměřit pouze na část, ve které si nejste úplně jisti – např. mluvení, nebo poslech. Pokud na lekce nemůžete docházet osobně, zvažte možnost online výuky.  

Další jazykové zkoušky 

Kromě zkoušek Cambridge English existuje je ještě mnoho dalších zkoušek z angličtiny. Přečtěte si také o nich:

Autor článku:

<h3>Anna Landsmannova</h3>

Anna Landsmannova

Anna Landsmannová vystudovala filologii na FF UK. Celkem ovládá 4 jazyky - češtinu, angličtinu, španělštinu a korejštinu. Své teoretické i praktické znalosti cizích jazyků využívá při psaní edukativních článků.

Pin It on Pinterest

Share This